Nyitóegyenleg beállítása

Használható billentyűkombinációk: Insert (új), F2 (módosít), Delete (töröl)

Ha cége pénztárában lévő összeg a nyilvántartás kezdetekor nullától eltérő, akkor nyomja meg az Új gombot és adja meg cége nyitó egyenlegét. A nyitó egyenleg aMódosít gomb megnyomásával megváltoztatható, és a Töröl gomb megnyomásával törölhető. Új nyitó egyenleg megadása, módosítása és törlése addig lehetséges, amíg nem állított ki egyetlen időszaki pénztárjelentést sem.

Bizonylatok listája

Menü:Pénztár/Bizonylatok listája
Használható billentyűkombinációk: Insert (új bevétel), Ctrl+Insert (új kiadás), F2 (módosít), Delete (töröl)

A cége pénztárába beérkező pénz az "Új bevét" gombbal rögzíthető, valamint a cége pénztárából kivett pénz az "Új kiadás" gombbal rögzíthető:

A Bevételi/kiadási pénztárbizonylat ablakban minden mező kötelezően kitöltendő. A cég nevét nem kell beállítani, az mindig a Saját adatok ablakban beállított cég lesz. Ha a vételezés dátuma a mai nap, akkor nyomja meg a mező mellett lévő ... gombot, ezzel a mező automatikusan kitöltődik. A mezőn duplán kattintva, vagy ALT+D gombot nyomva egy öröknaptár jelenik meg, ahol kiválaszthatja a megfelelő dátumot. A vételező nevét - ha még nem tette meg - írja be a mezőbe. Ha már megtette, akkor a lenyíló mezőből válassza ki a megfelelő nevet. A tételek megadásához használja az Insert (új), F2 (módosít), Delete (töröl) billentyűket, vagy nyissa meg a lenyíló menüt a listán való jobb egér klikkel, és válassza ki a megfelelő menüpontot. Ha kitöltötte a mezőket, akkor a Rögzít gombbal mentheti az adatokat, a Nyomtat gombbal rögzítheti, és nyomtathatja az adatokat, a Mégsem gombbal kiléphet a szerkesztő ablakból, és visszakerül a Bizonylatok listája ablakhoz.

***

Bizonylat tételeinek szerkesztésére szolgáló űrlap

A program megadott valamely két érték alapján kiszámolja a harmadikat. Ha a nettó összeget és az áfa%-ot tölti ki, akkor az Áfa gombra kattintva az áfát, a bruttó gombra kattintva a bruttó összeget számolja. De magadhatja a bruttó összeget és az áfa%-ot, ekkor a Nettó gombra kattintva a program kikalkulálja a nettó összeget. A program abruttó értéket sehol nem tárolja, ellenőrzés végett található az űrlapon. (Ez az érték amúgy is előáll a nettó és az áfa% értékeiből.) Előfordulhat azonban, hogy az áfaértékének kevesebb összeget szeretnénk megadni, mint amekkora a nettó összeg tényleges áfa %-a. Ezt megteheti, ha kézzel beírja az áfa értékét. Ha a teljes áfa összeget venné figyelembe, akkor elég, ha az Áfa gombra kattint, ekkor a program kiszámolja az értéket.
Ha tört forintokkal számolna, jelölje be az ablak tetején található Az Áfa értékének kiszámítása fillérrel történjen boxot. Más esetben a program a tört forintértéket kerekíteni fogja.

***

Ha nem nyomtatta ki a bizonylatot rögzítésével egy időben, később is megteheti azt, ha kiválasztja a nyomtatandó bizonylatot, és megnyomja a "Nyomtat" gombot. Ha a "Nyomtat" gombra a Ctrl billentyű egyidejű megnyomásával kattint, akkor nyomtatási előnézetet kap. Itt nem szükséges nyomtatnia, ha csak az adatokat szeretné látni.

A "Bizonylatok listája" az ablak alsó részén lévő adatok alapján szűkíthető. Adja meg a szűkítési feltételt, majd nyomja meg a "Szűkít" gombot.

A "p" jelzésű oszlop jelentése: nyomtatva lett-e a bizonylat. Ha igen, akkor egy nyomtató ikon jelenik meg a bizonylat sorában. A "Z" jelzés azt jelenti, hogy egy bizonylat bekerült-e már időszaki pénztárjelentésbe. Ha bekerült, egy piros x-et lát a bizonylat sorában. Ezen bizonylatok nem módosíthatók és törölhetők többé.

Csak a maximum sorszámú bizonylat törölhető. A törlés a bizonylat kiválasztása után a "Delete" gomb megnyomásával lehetséges.

Időszaki pénztárjelentés

Menü:Pénztár/Időszaki pénztárjelentések
A bevételi/kiadási bizonylatok összesítéséhez készítse el bizonyos időközönként a pénztárjelentést. Nyomja meg az "Új jelentés" gombot. Töltse ki az "Új időszaki pénztárjelentés kiállítása" űrlapot. Az időszak első napja automatikusan töltődik ki. Ez nem lesz más, mint az utolsó időszaki pénztárjelentés zárónapját követő nap. Ha még nem volt pénztárjelentés, akkor az mező a legelőször rögzített bizonylat kelte napját fogja tartalmazni. Az időszak utolsó napját Önnek kell megadni. Ez a dátum nagyobb, vagy egyenlő kell legyen az időszak első napjával. Ha bekapcsolja az Ellenőrzés kapcsolót, akkor nem hoz létre a program az időszaki pénztárjelentés listában új elemet, csak egy nyomtatási előnézet ablakban megmutatja az adott időszak aktuális egyenleg állását. Ha nem kapcsolja be az Ellenőrzés kapcsolót, akkor élesben történik az időszaki pénztárjelentés kiállítása. Választhat: a zárással egy időben akar-e nyomtatni is. Ha igen, kapcsolja be a Nyomtatás kapcsolót. Ha nem nyomtat azonnal, azt később is megteheti. Kiválasztja a listában a nyomtatni kívánt pénztárjelentést, és megnyomja a "Nyomtat" gombot. Ha a "Nyomtat" gombra a Ctrl billentyű egyidejű megnyomásával klikkel, akkor nyomtatási előnézetet kap. Itt nem szükséges nyomtatnia, ha csak az adatokat szeretné látni.

A lista rendezhető a megfelelő oszlop fejlécére kattintva.

Az "n" jelzésű oszlop jelentése: nyomtatva lett-e az időszaki pénztárjelentés.

Csak a maximum sorszámmal rendelkező (utoljára kiállított) időszaki pénztárjelentés törölhető. A törlés a pénztárjelentés kiválasztása után a Delete billentyű, vagy a Törlés gomb megnyomásával lehetséges.