Szöveges adatot tartalmazó mezők szűrése

Ez a szűrő alapesetben kezdő szótöredékre keres. Alábbi esetben azokat a sorokat keresi, ahol a szolgáltatás neve "szolg"-gal kezdődik.

Ha szó közepében keresnénk szótöredékre, akkor próbáljuk meg ezt: %rm

Eza keresési feltétel előhozza a termék szavakat. A % jellel egy vagy több tetszőleges karaktert helyettesíthetünk. A % jel helyett * is alkalmazható.

Szám adatot tartalmazó oszlop szerinti szűrés:

a) megadhatunk komnkrét számot, pl: 1000, ekkor a találati eredmény az 1000 forintos egységárú termékek.

b) sűrűbben használatos azonban intervallum szerinti keresés. Keresem a 800 és 1000 forintos egységár között lévő termékeket. Írjuk be ekkor ezt: [800;1000]. Ez zárt intervallum keresést jelöl, miszerint a 800 és 1000 forintos termékek is bekerülnek a listába. Megadható jobbról zárt balról nyitott, balról zárt jobbról nyitott és mindkét oldalról nyitott intervallum is a szögletes zárójelek irányának variálásával. pl: [800;1000[ jelentése 800 és 1000 forint közötti termékeket keres úgy, hogy 1000 forint már ne szerepeljen a listában.

c) megadható egyirányú intervallum, mely másik irányba végtelenített. Pl: [1000;] melynek jelentése: 1000 vagy annál nagyobb, így az 1000 forint vagy afölötti fölötti termékek listáját kapjuk meg. Ez működik fordítva is, miszerint [;1000] azt jelenti, hogy a maximum 1000 forintos termékeket válogatnánk le.

A megadott szűrési feltételeket az ablak bezárásakor a program elmenti. Következő megnyitáskor az elmentett felételekkel fog szűrni. A szűrők egyenként a delete gombbal is törölhetők, de a táblázatba kattintva az F3 funkcióbillentyűvel egyszerre több szűrőmező is törölhető.